NEVER JUST SIT !

Aeris

Te veel mensen zitten nog steeds te veel, zonder zich te bewegen. Dat is slecht! Door het gebrek aan lichaamsbeweging neemt onze concentratie, energie en creativiteit snel af en het heeft vooral ook een negatieve invloed op onze gezondheid. De “moderne” beschavingsziektes, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, rugpijn, etc. zijn terug te voeren tot dit gebrek aan lichaamsbeweging.

Dat is de reden waarom wij elke ochtend opstaan. Het is ons doel om met onze producten een actieve en gezonde levensstijl voor mensen mogelijk te maken. We creëren beweging, precies waar deze het minst wordt verwacht, maar wel het meest nodig is – zittend.

Wij zijn de succesformule voor een actiever, gezonder en daarom gelukkiger leven.