Veilig zitten met goedgekeurde stoelkoppelingen van Bowerkt

 

In ruimten met meer dan 100 stoelen opgesteld in theater opstelling ofwel in rijen gelden de regels van het Bouwbesluit. Hierin is vast gelegd hoe de rijen in aantal en afstanden van en ten opzichte van elkaar dienen te worden geplaatst. In dit Bouwbesluit is ook vastgelegd dat de stoelen gekoppeld dienen te zijn volgens artikel 7.13. Het doel van deze stoelkoppelingen is om bij paniek situaties te voorkomen dat stoelen door de ruimte liggen waardoor de doorgangen naar vluchtroutes worden geblokkeerd. De door ons geadviseerde veilige stoel koppelingen zijn getest en goedgekeurd door Efectis Nederland. De testen zijn opgesteld volgens NEN-EN 14703 en zijn vastgelegd in een keuringsrapport. Dit rapport sturen wij u uiteraard graag toe.

Heeft u vragen over uw situatie met stoel opstellingen in uw gemeente, voor uw evenement, uw kerk, een bedrijfspresentatie,voor uw congres of een beurs neem gerust contact met ons op.