Positief over het nieuwe werken

Het nieuwe werken bowerkt
Positief over het nieuwe werken

Positief over het nieuwe werken

 

12 januari 2012 Eliza van den Anker

Hoogopgeleide werknemers die een deel van hun werk thuis verrichten, zijn daar in grote meerderheid bijzonder positief over het nieuwe werken. 77 procent van hen kan zich thuis (veel) beter concentreren; slechts 16 procent laat zich thuis wel eens afleiden door privézaken. Bijna vier op de vijf vindt bovendien de werk-privébalans duidelijk verbeterd (geen gedoe over kinderen uit school halen).

 

Dit blijkt uit onderzoek van Intermediair samen met bureau SatisAction onder een kleine elfduizend hoogopgeleide medewerkers van zeventig (middel)grote Nederlandse bedrijven en organisaties. Bijna vijfduizend van hen blijken hun werk deels thuis te doen. ‘Dat die groep daar zo ontzettend positief over is, had ik eigenlijk niet verwacht’, zegt onderzoeksleider Mirjam Baars van SatisAction, tevens hoofd van het Career Center van de Universiteit van Tilburg.

Hoogopgeleide werknemers van IT- en consultancybedrijven zijn het positiefst over Het Nieuwe Werken. Zij rapporteren dat hun bazen flexibel (thuis)werken actief stimuleren. Van alle onderzochte organisaties zijn medewerkers van IT-bedrijf Macaw het positiefst over de thuiswerkcultuur bij hun bedrijf. Vlak daarna volgt adviesbureau AT Osborne; derde staat de Caesar Groep (IT). Medewerkers van commerciële bedrijven zijn doorgaans positiever over de thuiswerkmogelijkheden dan hoogopgeleiden bij de (semi-)overheid. Met name gemeenteambtenaren klagen dat thuiswerken niet voldoende geaccepteerd is. Baars: ‘In de non-profitsector kan soms eindeloos worden nagedacht en vergaderd of medewerkers wel of niet een laptop krijgen.’

 

Meer overwerken

De optimistische uitkomsten van het Intermediair-onderzoek stroken met recente onderzoeken naar Het Nieuwe Werken, onder meer bij KPN, meldt Paul Boselie, hoogleraar strategisch human resource management aan de Universiteit Utrecht. Meer regie over de eigen werktijdindeling is volgens hem de belangrijkste reden voor de positieve waardering. Ook werkgevers zien voordelen: ze hebben minder kantoorruimte nodig en thuiswerkende werknemers blijken gemiddeld productiever zijn.

Dat laatste komt deels doordat thuiswerkers vaak meer uren gaan maken. 52 procent van de deelnemers aan het Intermediair-onderzoek meldt meer over te werken sinds ze aan Het Nieuwe Werken doen. Dat is tevens een gevaar dat bedrijven onderschatten, waarschuwt Boselie. ‘Sommige werknemers houden sinds Het Nieuwe Werken zeven dagen per week 24 uur hun Blackberry in de gaten. Dat levert stress op, en op termijn mogelijk burn-out.’ Het is wachten op de eerste rechtszaken, denkt Boselie.

 

Het Nieuwe Werken, the next step

Het nieuwe werken vraagt om een andere inrichting van uw ruimten.

Voor advies en realisatie bel met Bowerkt. 0412-627111