Welke oppervlakte is er nodig voor een bureauwerkplek?

Welke oppervlakte is er nodig voor een bureauwerkplek?

Welke oppervlakte is er nodig voor een bureauwerkplek?

Een groot deel van de werkende bevolking verricht werkzaamheden op kantoor. Wanneer er in een kantoor te weinig ruimte voor een kantoormedewerker beschikbaar is, kan dit negatieve gevolgen hebben. Een medewerker kan een tekort aan privacy ervaren of de concentratie kan worden verstoord. Het is daarom belangrijk dat er voldoende ruimte in een kantoor is voor de plaatsing van het benodigde kantoormeubilair en bewegingsruimte.

NEN 1824 ‘Ergonomische eisen voor de oppervlakte van werkplekken in administratieve ruimtes en kantoren’ bevat de vloeroppervlakten benodigd voor werkplekken voor kantoorwerkzaamheden. Daarnaast moet qua oppervlakten rekening worden gehouden met ruimte voor centrale vluchtroutes, kopieer-, printer-, faxruimte, schoonmaakonderhoud, serverruimte, pantry, opslag, archief en andere vloeroppervlakten voor postkast, ontspanning etc.

Berekeningswijze benodigd vloeroppervlak:

De standaard werkplek:
4 m2 voor iedere werkplek die gewoonlijk langer dan 2 uur per dag door een of meer medewerkers wordt gebruikt, inclusief kantoor-werkstoel en circulatieruimte op de werkplek .

De kantoorwerktafel:
1 m2 voor een werkplek met een plat beeldscherm
1 m2 voor een werkplek met TFT-beeldscherm
1 m2 voor een lees/schrijfvlak

De kasten:
1 m2 voor elke vrijstaande of verrijdbare (lade)kast

De vergadervoorziening:
2 m2 per persoon

Voor beeldschermwerkzaamheden, waar fysieke documenten worden gebruikt, moet worden voorzien in een lees/schrijfvlak. Voor het overige meubilair en apparatuur (archiefkasten, printer, fax e.d.) moet het minimaal vereiste oppervlak worden bepaald op basis van het ruimtebeslag van het meubilair en van de apparatuur en de ruimte om deze voorzieningen te gebruiken of te bedienen. Het aldus berekende vloeroppervlak is het benodigd vloeroppervlak voor de werkplek inclusief circulatieruimte (looppaden én toegangsdeur !!) in de kantoorruimte, maar exclusief overige afdelingsruimten zoals pauzeruimte en vergaderruimten e.d.

Bureau/werkplek hoogte maten

De hoogte van het bureaublad waar zittend aan gewerkt wordt, dient minimaal instelbaar te zijn van 62 tot 85 cm, zonder obstakels voor de benen onder het bureaublad. Alhoewel werkoppervlak minimaal 120 x 80 cm moet zijn adviseren wij 160 x 90 cm of nog liever 180 x 90 cm. Vaste tafels moeten tussen de 73 en 75 cm hoog zijn. Hiernaast zien we ook steeds meer de zit-sta werkplekken. Hierbij dient u rekening te houden met hoogtes die het traject overbruggen tussen 62 en 120 cm. De aard van het werk en uw persoonlijke voorkeur bepalen de keuze tussen een werkplek waar statisch aan gezeten wordt of een zit-sta werkplek.