Terugkeren naar kantoor, wat is er veranderd?

Sinds de corona pandemie is er veel veranderd in kantooromgevingen. Vele organisaties worstelen nog met de invulling hiervan. Recent onderzoek geeft een algemene weergave van de werkplektrends na corona.

De gemiddelde bezettingsgraad op kantoren is fors gedaald. De meeste organisaties hebben een nieuwe verhouding gevonden tussen kantoor- en thuiswerken. Hierbij zien we dat individueel werken sinds corona de overhand neemt en er steeds minder fysieke vergaderingen plaatsvinden.

se:cube max van Sedus Stoll

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de andere kant steeg het aantal videoconferenties wel enorm. Deze videoconferenties vinden voornamelijk plaats in gesloten vergaderruimtes of belcellen. Deze bieden een goede geluidskwaliteit, zonder anderen te storen. Open vergaderruimten zoals overlegtafels lijken steeds minder gebruikt te worden.

De afgelopen jaren zijn open kantoorruimten erg geliefd. Dit is een tegenstrijdige ontwikkeling. Sinds de corona pandemie is gebleken dat werknemers vooral op zoek zijn naar individuele werkplekken en geïsoleerde plekjes voor videobellen, iets wat zeker niet in een open office concept past.

Kortom, er is nog heel wat werk aan de winkel om het kantoor te optimaliseren naar de behoeften van werknemers. Aangezien thuiswerken tegenwoordig niet meer weg te denken is, zal de toekomst van werkplekken meer draaien om het faciliteren van de behoeften en activiteiten van werknemers. Het verbinden van thuiswerkers met kantoormedewerkers is hierbij de hoogste prioriteit.


Meer nieuws