Geen ergonomische werkplek

Geen ergonomische werkplek

Meerderheid werknemers heeft geen ergonomische werkplek

 

23 procent van de Nederlandse werknemers heeft geen vaste, eigen werkplek. Deze nomadic workers, voornamelijk uit de jongere generatie – 18 tot 24 jaar –, werken op allerhande plekken en tijdstippen. Hierdoor komt het aannemen van een gezonde werkhouding vaak in de knel. 54 procent van de Nederlandse medewerkers hebben in de afgelopen drie jaar dan ook last gehad van pijnklachten die verband houden met een niet-ergonomische werkplek.

 

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ergonomie op de wijzigende Nederlandse werkplek’ van Fellowes. Het onderzoek toont aan dat in Nederland slechts 60 procent van de werknemers een eigen, persoonlijke werkplek heeft binnen het bedrijf. De rest heeft een thuiskantoor (17 procent) of is een nomadic worker (23 procent). Onder nomadic workers vallen mensen die een werkstation delen, een willekeurig werkstation gebruiken of helemaal geen vaste werkplek binnen het bedrijf hebben en op verschillende locaties werken. De meeste nomadic workers zijn volgens het onderzoek jongere werknemers tussen de 18 en 24 jaar (42 procent).

 

Ad hoc basis

De meest gebruikte plekken om op een ad hoc basis te werken zijn: een bank (31 procent), aan de keukentafel (29 procent), in bed (21 procent) of op de grond (3 procent). Nomadic workers werken in veel niet-kantoorgerelateerde omgevingen zoals: treinen (12 procent), hotels (12 procent), bussen (4 procent) of cafés (2 procent). De afgelopen twaalf maanden heeft bijna een derde (29 procent) van de Nederlanders een alternatieve, voorlopige ondersteuning gebruikt om het zichzelf comfortabeler te maken, een kussen was het meest gebruikte hulpmiddel.

 

Geïmproviseerde hulpmiddelen

Nomadic workers gebruiken over het algemeen vaker geïmproviseerde hulpmiddelen, zoals een laptoptas als voetensteun of een aantal boeken als laptoptafel. Johan FM Molenbroek, Associate Professor Applied Ergonomics bij TU Delft, zegt: ‘Veel van mijn studenten, maar ook groepen jonge medewerkers waar wij onderzoek naar doen, zijn van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat ‘connected’, waar ze ook zijn. Door het gebruik van de laptop is er veel vrijheid van werkplek en werkhouding, waar vele de consequenties niet van realiseren. Te lang en te vaak in de verkeerde houding zitten zal vaak tot lichamelijke klachten leiden. Tijd en aandacht, maar vooral goede informatie en kennis over de juiste werkhouding, eventueel met de juiste ergonomische hulpmiddelen is dus juist nu belangrijk.’

 

Werkplekbeoordeling

Binnen Europa zijn bedrijven verplicht een werkplekbeoordeling uit te voeren, toch heeft slechts 36 procent van de Nederlanders er één gehad. Ondanks dat het aantal nomadic workers deel uitmaakt van de beroepsbevolking (23 procent) krijgt maar 7 procent van deze groep een werkplekbeoordeling. Van de jonge werknemers zegt 52 procent dat ze trots zijn om voor een bedrijf te werken dat het welzijn van de werknemers serieus neemt en daar naar handelt.

 

Nederlanders brengen gemiddeld 6,7 uur per dag zittend door achter een computer, laptop of tablet. 58 procent van de medewerkers had de afgelopen drie jaar last van kwalen die hier een rechtstreeks gevolg van zijn, zo blijkt uit het onderzoek. Mensen die op een ad hoc basis op meer plaatsen werken hebben vaker last van computergerelateerde kwalen.

Voor info en Advies over gezonde werkhoudingen  en een ergonomische werkplekneem contact op met Bowerkt info@bowerkt.nl