Kabelmanagement oplossingen – van inventarisatie tot realisatie

Kabelmanagement oplossingen – van inventarisatie tot realisatie

Herkent u de wirwar aan kabels rond en onder uw werkplek? Een grote ongeordendheid van loshangende kabels en snoeren. Het belemmert uw werkzaamheden, zorgt voor onnodige stofnesten, struikelgevaar, verlies van data, kans op kortsluiting en daardoor ook weer kans op brandgevaar. Kortom, een grote ellende. Maar Bowerkt heeft alle oplossingen in huis!

Wij bieden een zeer ruim assortiment aan kabelmanagement producten die ervoor zorgen dat uw werkplek er verzorgd en netjes uitziet en daardoor facilitair technisch, ergonomisch en esthetisch in orde is. Tevens kunnen wij zorgen voor de complete realisatie van kabelmanagement trajecten; “Van inventarisatie tot realisatie”.

Voor het complete assortiment kabelmanagement producten kijk in onze webshop.

De pluspunten

Facilitair technisch

 • Er kan beter worden schoongemaakt
 • Verhuisbewegingen zijn sneller en efficiënter
 • Electra en kabels zijn overzichtelijker voor

ICT medewerkers

 • Minder kans op brandgevaar

Ergonomisch

 • Vermijden van struikelgevaar
 • Meer bewegingsvrijheid
 • Betere werkhouding

Esthetisch

 • Uw werkplek is overzichtelijk
 • Professionele uitstraling
 • Geen onnodige stofnesten
 • Betere klimaatbeheersing

Plan van aanpak voor een kabelmanagement traject.

Kabelmanagement toepassen in een kantooromgeving vraagt om een plan van aanpak hoe dit uitgevoerd wordt, waardoor de werkzaamheden in de toekomst meerwaarde bieden voor de organisatie van ICT werkzaamheden. Kabelmanagement is een concept, dit concept is een idee en dat idee moet continu gevoed worden met informatie.

Bij een kabelmanagement concept verzamelen we deze informatie in een plan van aanpak.

Door middel van een analyse brengen we de huidige situatie in beeld en bepalen we samen met de klant de urgente aandachtspunten, wensen en keuzes van de toe te passen producten. Om een kabelmanagement concept op de juiste manier tot uitvoering te brengen werken we met een vier stappen plan:

1. Inventarisatie

Zowel voor een nieuwe als bestaande kantooromgeving begint het kabelmanagement met een analyse. Bowerkt brengt het aanbod van werkplekken, apparaten, datapunten en stroomvoorzieningen in het gebouw in kaart en bespreekt de wensen op het gebied van ICT met de de klant. Het geheel vatten we samen in een rapport dat we met de opdrachtgever bespreken om te bepalen hoe de werkzaamheden eruitzien.

2. Advies

In het advies stadium doen we een voorstel voor de uitvoering van het kabelmanagement. Op basis van de situatie uit de inventarisatie en portfolio van de klant geven wij aan hoe wij wensen te werken. Denk aan productmontage, werktijden, aantal monteurs etc. De afsluiting is een gedetailleerde offerte waarin de hoeveelheid uren en werkwijze wordt benoemd.

3. Uitvoering

In samenspraak met de opdrachtgever voeren onze mensen en/of in-house personeel (ICT en/of Facility) van de opdrachtgever het kabelmanagement uit. Tijdens of buiten kantooruren (ook in het weekend en ’s nachts) gaan we te werk conform de overeengekomen offerte en werkwijze waarna de oplevering kan plaatsvinden.

4. Nazorg

Nu alles netjes gestructureerd, weggewerkt, aangesloten en gemonteerd is, lopen we alles nog een keer na met de opdrachtgever en ICT afdeling, zodat zij weten welke werkwijze en gereedschappen gebruikt zijn om zo in de toekomst zelf sneller te kunnen handelen. Eventuele optimalisaties worden in deze fase afgerond.

Continuïteit

Opererend vanuit een jarenlange ervaring hebben wij kabelmanagement oplossingen toegepast in kleine en grote organisaties. Om uw bedrijfscontinuïteit optimaal te kunnen waarborgen, monteren wij als het u uitkomt! Hierdoor kunt u zich optimaal bezighouden met uw organisatie en werkzaamheden! Onze kabelmanagement oplossingen houden rekening met uw toekomstplannen. Groeit uw personeelsbestand en daarmee het aantal werkplekken? Verhuist u naar een groter of ander onderkomen? Uw kabelmanagement oplossing breidt u eenvoudig uit of neemt u met gemak mee naar uw nieuwe locatie. Op deze manier gaat uw investering niet verloren.

 

Bezoek onze webshop voor alle kabelmanagement producten
bowerkt_kabelmanagement